+420 603 964 225 - denně od 9:00 do 18:00 stepanka@dotekpritomnosti.cz

Kaya kalpa je starodávný ayurvédský systém očisty a totálního omlazení těla, vyvinutý ve starověké Indii. Jeho tajné praktiky byly pečlivě střeženy siddhy. Přestože už o něm vím léta, nepřestává mě fascinovat! Zda je v tom něco pravdy, nebo je to jen vymyšlená báchorka, posuďte sami!

„Kaya“ znamená v sanskrtu“tělo“ a „Kalpa“ „transformaci“ či „nesmrtelné“.
Praktiky Kaya Kalpy odstraňují nečistoty a toxiny z hlubin buněk a tělních tkání, které způsobují fyzickou degeneraci. Tím je zpomalen proces stárnutí. Adept této techniky žil celý rok ve speciální kruhové, děloze podobné místnosti pod zemí, kde byla absolutní tma. Staré texty popisují, že vešel stařec, vyšel mladík. Využívali ho zejména mudrci a králové, kteří chtěli předávat lidstvu svoji moudrost déle ve stejném těle, ale i proto, že si tuto nákladnou praktiku mohli dovolit finančně. Celou dobu jim byli totiž k dispozici až dva „opatrovníci“ z řady ayurvédských lékařů, kteří jim připravovali speciální stravu a speciální bylinné směsi, dávali jim masáže a předávali jim řadu dechových i fyzických cvičení.

Následující text je převzatý ze stránek Andrewa Durhama, volný překlad

Vyprávěl jsem vám o indickém Mahátmá, který žil 185 let, který třikrát omladil své tělo, vyrostly mu nové zuby a znovu získal mladistvé, pružné tělo bez vrásek. V knize je jeho obrázek ve věku 168 let. Následující výňatek pochází z životopisu Shrimana Tapasviji Maharaje, „Mahátmá, který žil 185 let“ od T.S. Anantha Murthy, 1972. (Revised American Edition, The Dawn Horse Press 1986). Výňatek popisuje druhou léčbu Kaya Kalpu, kterou podstoupil ve věku 150 let. První léčba, kterou prošel ve věku 100 let, byla 3 měsíční léčba.

Svatý žil šťastně ve své poustevně po mnoho let až dosáhl věku téměř 150ti let. V průběhu let začal zažívat různé příznaky stáří: Krom slabosti končetin slábl i jeho zrak a většina zubů se rozpadla a vypadala. Byl částečně hluchý a jeho vlasy byly úplně bílé nebo šedé. Jeho kůže byla tmavá a vrásčitá a jeho mělký obličej ukazoval jeho extrémní stáří. Svatý se proto rozhodl podstoupit omlazující léčbu, kterou se naučil z maháma Parashuramkunda – Kaya kalpu. Jakmile se rozhodl ji podstoupit, milost Šrí Krišny mu přinesla veškerou potřebnou pomoc…
Svatý potřeboval dva mladé a inteligentní služebníky, aby připravovali léky podle jeho pokynů a starali se o něj. Dva takoví mladíci, Haridas a Laldas, dostali v té době jeho daršan a souhlasili s tím, že s ním budou žít v poustevně a poskytnou mu každou potřebnou službu během kalpy. Zamýšlel podstoupit 365 denní kalpu, aby z ní měl velký benefit. Za tímto účelem nechal postavit podzemní buňku. Jeho bohatí oddaní mu rádi přispěli a pomohli. Nejprve postavili v blízkosti sladkovodního vrtu několik chýší pro služebníky a poté postavili v blízkosti velkou podzemní buňku. Mayi vesele souhlasila s tím, že denně přinese čerstvé kravské mléko.
Před zahájením léčby instruoval světec Haridase a Laldase: „Moji synové, v určený den opustím tuto chatu a přesunu do nové podzemní poustevny. Po celou dobu tam budu mít i sklenici s léčivy. Musíte zajistit, aby se nikdo k buňce nepřiblížil za žádným účelem. Po mém vstupu do buňky zavřete dvířka a zamkněte ji zvenčí, klíč mějte bezpečně u sebe. Já zamču dveře zevnitř a většinu času budu ležet na posteli, kde budu spát, nebo meditovat. Nikdo mě nesmí rušit, jen ve stanovených hodinách. Otevřete dveře každé ráno při rozbřesku a vstupte do poustevny s nádobou čerstvého kravského mléka a medicínou. Dbejte, aby s vámi nikdo nepřišel, ani Mayi.“

Když Haridas a Laldas vyslechli všechny potřebné instrukce a když přišel vyvolený den, svatý opustil svou chýši a vstoupil do cely. Neměla žádná okna ani světlíky a byla slabě osvětlena jen při otevření dveří za úsvitu. Jinak byla úplná tma a svatý cítil, že dokonale slouží svému účelu.

Haidas a Laldas následovali přísnou každodenní rutinu popsanou světcem, žijíce tiše ve svých pokojích a nikomu nedovolili, aby se přiblížil nebo dokonce mluvil v blízkosti poustevny. Svatý strávil svůj čas buď ve spánku, v meditaci, nebo opakoval mantry. . .
Poslední dávka léku byla nakonec podána 365. den a svatý řekl svým sluhům, že příští den dá svým oddaným daršan. . . Druhý den Haridas a Laldas otevřeli dveře cely a poklonili se svatému, který již čekal, aby je přijal a vyzařoval štěstím. Jeho široká, plná tvář prozrazovala jeho znovu získané mládí. Jeho kůže byla růžová a zářivá, beze stopy vrásek od hlavy až k patě. Všechny klouby jeho starého těla se staly pružné a silné a jeho šedé vlasy ztmavly. Jeho zrak se stal silným, jeho hluchota zmizela a objevila se nová sada zubů. Cítil, že získal vytrvalost a tělesnost mladého muže ve věku třiceti let. Dokonce i Haridas a Laldas, kteří měli den po dni to privilegium vidět ho, byli ohromeni vysokým, svalnatým tělem svého gurua, když jim ráno dával daršan. . .
Čtyři dny poté, co byla léčba formálně ukončena, přišel oddaný Jayaval Singh, aby dostal od světce daršan. Jayaval Singh byl bohatý a sloužil svatému různými způsoby. I on byl ohromen, když spatřil mladistvou tvář a rysy jeho gurua, přiklonil se k němu a řekl: „Mahárádžo, tato Kaya – kalpa mne nejde na rozum! Pokud by vás dnes viděl cizí člověk, řekl by, že je vám tak třicet! Žádný obyčejný člověk nemůže zůstat v temné cele po celý rok, ve spánku či meditaci. Myslím, že úspěch vaší léčby je kombinovaný výsledek léčiv a síly vašich tapas(meditační síly).“
V popisu prvního ošetření kaja kalpy svatého byl „léčivý přípravek“ popsán jako různé bylinky, ale nebylo jim dáno žádné jméno. Musel jsem proto zredukovat předchozí odstavce. Co však chybí ve výše uvedených skutečnostech, je, že „Svatý“, jak se mu říkalo, věřil, že byliny a jiné procedury kalpy byly sekundární – on přisuzoval omlazení většinou Šrí Krišnovi. Zdá se, že chtěl být omlazen pouze proto, aby mohl pokračovat ve svých duchovních praktikách. Jedna věc, které jsem si všimnul je, jak podobná je poustevna, kde strávil celý rok, mateřskému lůnu. Byla tam tma. Bylo to tiché a odlehlé místo s minimálním ruchem. Zdá se, že jedl pouze syrové mléko a byliny a hodně spal, zároveň mnoho času strávil v meditaci a opakováním manter.

Dokázal by dnešní člověk obětovat rok života, aby byl znovu zdráv a omlazen?
Pokud vás Kaya kalpa fascinuje stejně jako mě, čtěte dál! Terapie tmou u Štědřicha pro vás chystá nový projekt – českou verzi Kaya kalpy, měsíční verzi, kterou si dnešní člověk může dovolit, aby udělal něco pro své zdraví a omlazení!

o české verzi Kaya Kalpy ve tmě u Štědřicha čtěte zde:

https://dotekpritomnosti.cz/ceska-verze-kaya-kalpy/